Warmtepompen

Het magische woord van nu: Warmtepomp.... Maar wat is een warmtepomp eigenlijk?  Er zijn twee soorten (lucht-water) warmtepompen. De Monoblock en de Split-unit. 

Monoblock
Hierbij zitten alle componenten in een unit die buiten geplaatst wordt en die op eenzelfde manier aangesloten wordt als een CV-ketel namelijk alleen een leiding voor warm water en een retourleiding voor koud water.
Het verschil met een CV-ketel is dat een warmtepomp (meestal) op een (veel) lagere watertemperatuur werkt van 35 - 40°C in plaats van de CV-ketel tussen de 60 - 70°C .

 

Split-unit
Feitelijk lijkt deze warmtepomp het meeste op een airco maar de binnenunit waar normaal de warme of koude lucht uit blaast is vervangen voor een kast waarin (CV) water opgewarmd wordt. Er lopen, net zoals bij de airco, geïsoleerde koperen leidingen van de buitenunit naar de binnenunit. Een split-unit mag uitsluitend door een bedrijf met BRL100 certificering en een monteur met BRL200 certificering aangesloten worden.

Warm water
Warmtepompen kunnen ook warm (douche)water maken. Hiervoor schakelt de warmtepomp naar een ander programma en maakt 55°C warm water dat warm genoeg is om veilig te kunnen douchen.

Blue Climate raadt aan om, als er voldoende ruimte is, het warme water niet door dezelfde warmtepomp te laten maken als die het huis moet verwarmen, maar juist voor een 'warmtepompboiler' te kiezen.

 

COP (Coëfficiënt of Performance)

Feitelijk draait het daar allemaal om.... COP, maar wat is dat exact. Een warmtepomp haalt een (groot) deel van zijn energie niet uit stroom maar uit de buitenlucht. Ook al hebben wij als mensen het gevoel dat het koud is, kan een warmtepomp nog steeds warmte onttrekken aan de buitenlucht. Naar mate het kouder is, is er minder warmte beschikbaar. COP is minder belangrijk dan SCOP, de 'Seasonal' COP. De SCOP geeft de efficiëntie aan over een heel seizoen.

SCOP

Als het buiten 16°C is, zetten we in huis de verwarming aan. Immers voor ons voelt 16°C niet als aangenaam. Een warmtepomp kan dan zeer gemakkelijk warmte aan die 16°C warme lucht onttrekken en deze 'koelen' tot tegen de 5°C. Die warmte wordt opgenomen en afgegeven aan het water. De efficiëntie van de warmtepomp is zeer groot, bijvoorbeeld een COP van 8. Uit 1 kW energie stroom weet de warmtepomp op dat moment 8 kW aan warmte te produceren.

Wordt het buiten kouder, zelfs onder 'nul', zal het lastiger worden, maar niet onmogelijk, warmte te onttrekken aan de lucht. De hoeveelheid warmte die uit de lucht gewonnen kan worden daalt ten opzichte van de hoeveelheid energie uit stroom naar een verhouding 1 : 2,5 (COP 2,5) .

Met SCOP wordt het gemiddelde uitgerekend over het seizoen, dus de efficiëntie van de warmtepomp over de gehele periode (5 maanden) dat de warmtepomp gebruikt wordt. SCOP verschilt dan ook per regio. De SCOP in Spanje zal anders zijn dan in Zweden of in Nederland.


Advies op maat? vrijblijvend en kosteloos