Waarom STEK gecertificeerd kiezen?

 

Sinds de afspraken in het KYOTO protocol met betrekking tot de beperking emissie F-Gassen van 2015 zijn er afspraken gemaakt over wie er wel en niet met de gassen die gebruikt worden in Airco's en Warmtepompen mag  werken.

Monteurs moeten beschikken over een BRL200 (STEK certificaat)
Bedrijven (ook eenmanszaken) moeten beschikken over BRL100.

Monteurs met BRL200 (het vroegere STEK) zijn opgeleid in het op de juiste wijze (zonder emissie) omgaan met de gassen die gebruikt worden in Airco installaties en Warmtepompen. Bedrijven moeten zich houden aan voorschriften, bijvoorbeeld het jaarlijks laten kalibreren en keuren van de apparatuur waarmee onderhoud gepleegd wordt aan installaties die gevuld zijn met koudemiddel (F-Gassen) Al sinds 2021 moeten ALLE koeltechnische bedrijven een BRL100 certificaat hebben, ook eenmanszaken.

Blue Climate

werkt volgens de normen van de BRL100, met het juiste en gekeurde gereedschap, met geijkte meters, weegschaal en lekdetectiemiddelen om altijd veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Naast het bijhouden van de hoeveelheden koelmiddel, invullen van de KENPLAAT voor Airco installaties, ziet Blue Climate er op toe dat er emissie loos gewerkt wordt.

Monteurs van Blue Climate BV hebben een certificaat BRL200 (STEK certificaat)

Bij het instaleren van een Airco of Warmtepomp is het noodzakelijk gedegen te testen of het systeem lekdicht is. Dit wordt gedaan volgens de normen, met stikstof onder een druk van 30 BAR en een Vacuümtest van 30 minuten. Alleen op die manier kan een systeem goed getest worden op lekkage.